Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens
Handelsnaam: Zwemschool Messemaker (handelend onder de naam Zero2Hero
KVK:                86326538
BTW nr:           NL004230557B82
Adres:              Sisalbaan 5-A
Postcode:        2352 AZ
Plaats:             Leiderdorp
Telefoon:         0614585544
E-mail:             info@zero2hero.nl

Waarom ZERO2HERO gegevens nodig heeft
ZERO2HERO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan ZERO2HERO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
ZERO2HERO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ZERO2HERO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ZERO2HERO verstrekt. ZERO2HERO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor en achternaam
– De voor en achternaam van uw kind
– De geboortedatum van uw kind
– Sekse van uw kind
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IBAN-nummer t.b.v de automatische incasso
– Uw IP-adres

Hoe lang ZERO2HERO gegevens bewaart
ZERO2HERO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wegens Nederlandse wetgeving moet administratie 7 jaar lang bewaard worden, de fiscale bewaarplicht. Uw gegevens worden na het beëindigen van de overeenkomst met ZERO2HERO niet langer dan 7 jaar bewaard.

Delen met anderen
ZERO2HERO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij het aangaan van de overeenkomst worden uw gegevens doorgestuurd naar Plan Plan bv ten behoeve van uw Zwemscore account. Tevens wordt de financiële administratie verzorgd door administratiekantoor Cloudia in Voorschoten.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van ZERO2HERO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ZERO2HERO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
ZERO2HERO maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ZERO2HERO bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ZERO2HERO te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indie Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie names Google verwkerken. ZERO2HERO heeft hier geen invloed op. ZERO2HERO heeft Google geen toestemming gegeven om via ZERO2HERO verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht op dataportabiliteit. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of dataportabiliteit sturen naar info@zero2hero.nl. ZERO2HERO zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen
ZERO2HERO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ZERO2HERO maakt gebruik van een gecertificeerd SSL Certificaat om de bescherming van uw privacy en gegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ZERO2HERO verzamelde persoonsgegeven, neem dan contact op met ZERO2HERO via info@zero2hero.nl. www.zero2hero.nl is een website van ZERO2HERO.

Klacht indienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.